Jakob Kjærsgaard

Søllerød/Holte

Jeg har boet i 10 år i Rudersdal Kommune og elsker området. Min familie og jeg bruger både skovene, strandene og andre områder når tiden byder sig, om det er en bade, løbe eller cykel tur eller tennis. Min ældste datter Agnes går i 3. klasse på Ravneholm skole (Vangeboskolen) og Ella går i børnehaven Vangebovej, Ella starter i skole til 1. maj, hvilket hun glæder sig meget til.
Siden 2017 har jeg siddet i Kommunalbestyrelsen, hvor jeg i dag sidder i Børne og Skoleudvalget, er formand i Ung I Rudersdal, og medlem af Vedbæk Havnebestyrelse. Fra 2017 til 2019 var jeg formand for udvalget med fokus på sårbar børn og uge, hvor vi kom med en ny strategi på området. Udover dette så har jeg været medlem i forældreudvalg i både Sct. Geogårdens vuggestue og Børnehaven Vangebovej. Jeg har derfor en utrolig god indsats I hvordan vores børn går og har det i vores institutioner og skoler.
Erhvervsmæssigt har jeg arbejdet med ledelse i over 20 år, tidligere har jeg haft arbejde i virksomheder som Telenor, Alka Forsikring og JP/Politiken, i dag så heldig at arbejde hos Boxer, som er en del af Norlys. Mine erfaringer i erhvervslivet forsøger jeg at tage med mig ind i den politiske verden. Især områder som sygefravær, god ledelse og medarbejdertilfredshed har jeg meget fokus på og ønsker at gøre en forskel her. Tidligere har jeg spillet basketball på landsholdet i Danmark og med ophold på High School og College i USA, mine erfaringer fra disse oplevelser er noget jeg den dag i dag både bruger erhvervsmæssigt men også politisk.

Det bedste børneliv

Vi skal prioritere børneområdet og skabe valgmuligheder, så forældrene selv kan vælge hvilken slags vuggestue, børnehave, dagpleje og skole, deres børn skal gå i.

Velfungerede erhvervsliv

Vi skal i Rudersdal gøre os umage for at tiltrække erhvervsvirksomheder. Sagsbehandlingen skal ned, Virksomhederne skal ikke drukne i administration

Et rigt idrætsliv

Vi skal i Rudersdal kunne tilbyde vores borgere gode muligheder for et aktivt idrætsliv. Vi skal have renoveret vores faciliteter og styrke de frivillige foreninger.

Deltag i debatten online

[ff id="1"]