Bedre vilkår for de ældre

Vi skal sikre at de ældre bevarer et anstændigt liv. Vi skal skabe trygge rammer.

Vi skal have de bedste rammer for vores ældre, som der bliver flere og flere af i Rudersdal kommune. De ældre skal ikke begraves i diverse udgifter, som kan gøre det svært for dem at leve anstændigt. Det skal være muligt at finde en plejehjemsplads eller mindre bolig med have til dem, som kan klare sig selv, samt sikre den bedst mulige pleje af dem, som har brug for dette.